Nawigacja

Witamy na naszej sronie

Witamy na stronie Przedszkola nr 8 w Mikołowie

"Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym."

Phil Bosmans

 

 

"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem sto­sun­ku człowieka do człowieka."

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Aktualności

 • Drodzy Rodzice dzieci wyjeżdżających na Zielone Przedszkole!


  Zapraszamy na spotkanie organizacyjne

   

  15.05 (tj wtorek) na godzinę 16.00.

 • Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola nr 3

   

  odbędzie sięw terminie 4-8.05.2018r.

   

  Liczba wolnych miejsc 7.

   

  Wypełniony wniosek należy złożyć do Przedszkola Nr 3

   

  z pełną wymaganą dokumentacją.

   

  Wniosek będzie można pobrać ze strony internetowej

   

  Przedszkola www.p3kotwbutach.edupage.org lub odebrać

   

  osobiście w placówce.