Licencja na stronę EDUPAGE wygasła - skontatuj się z firmą LIBRUS (tel.: 32 350 85 85, e-mail:librus@librus.pl), aby uzyskać możliwość korzystania z nielimitowanej wersji.

  • Kontakty

   • PRZEDSZKOLE NR 8 IM. CZERWONEGO KAPTURKA
   • (032) 226 07 09
   • ul. Waryńskiego 28 a 43-190 Mikołów Poland
   • http://bip.mikolow.eu/?c=272
   • https://www.facebook.com/czerwonykapturekprzedszkole/
   • Elektroniczna Skrzynka Podawcza działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej między obywatelem a urzędem / jednostką. ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP - /P8Mikolow/SkrytkaESP Wszystkie dokumenty elektroniczne wysłane przez Elektroniczną Skrzyknę Podawczą muszą zostać podpisane jednym z dwóch typów podpisów: 1. płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym 2. darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Mikołów dostępnej na platformie e-PUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków: 1. założenie indywidualnego (darmowego) konta 2. posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego Akceptowane formaty załączników plików: DOC, RTF, ODT, XLS, ODS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, PDF, formaty kompresji ZIP, RAR
  • Logowanie