MENU

Witamy na naszej stronie

Witamy na stronie Przedszkola nr 8 w Mikołowie

"Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym."

Phil Bosmans

 

 

"Tros­ka o dziec­ko jest pier­wszym i pod­sta­wowym spraw­dzianem
sto­sun­ku człowieka do człowieka."

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Aktualności