O przedszkolu

O nas


GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA


pon. - pt. 6.00 -17.00
 


ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

miesięczne koszty stałe wg zawartych umów
Przedszkole realizuje nieodpłatnie 5 - godzinną podstawę programową w godzinach
od 8 - 13
Za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wykraczającą poza czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego poza zajęciami z religii rodzice zobowiązani są do uiszczenia opłaty 1, - zł.

 


dzienna stawka żywieniowa - III posiłki: 7.00 zł, II posiłki:  6.00 zł
Rada Rodziców - wg złożonych deklaracji
 

 


Przedszkole nasze usytuowane jest niedaleko centrum miasta, a równocześnie w pobliżu głównych tras prowadzących do Katowic i Tychów, co stwarza dogodny dojazd. W sąsiedztwie naszej placówki znajduje się osiedle mieszkalne oraz szpital. Sam budynek powstał z myślą o świetlicy osiedlowej, jednak ze względu na dużą ilość dzieci chętnych do uczęszczania do przedszkola, został przemianowany na budynek przedszkolny.
Jest to budynek piętrowy, gdzie na parterze mieszczą się sale dzieci młodszych, kancelaria dyrektora przedszkola oraz pomieszczenia gospodarcze (takie jak: kuchnia i zmywalnia); zaś na piętrze znajdują się sale dzieci starszych. Szatnie usytuowane są zarówno na półpiętrze, jak i na pietrze budynku.
Sale na parterze mają bezpośrednie wyjście na plac zabaw wyposażony w dwie zjeżdżalnie, drabinki i koniki. Na jego terenie znajduje się także piaskownica oraz teren trawiasty umożliwiający gry i zabawy z piłką lub innymi przyborami gimnastycznymi.
Zajęcia prowadzone są w czterech grupach wiekowych zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami dzieci. Nauczycielki pracują zgodnie z Podstawą programową.
W swojej codziennej pracy wychowawczo-opiekuńczej i dydaktycznej starają się wykorzystywać wszelkie metody aktywizujące sferę twórczego myślenia oraz wiedzę i umiejętności zdobyte na kursach i warsztatach.

Oprócz zajęć prowadzonych w ciągu całego dnia, przedszkole oferuje dzieciom zajęcia w których skłąd wchodzą:
- religia dla dzieci 5 i 6 letnich,
- gimnastyka korekcyjna (obejmująca profilaktykę i korektę wad postawy, naukę prawidłowej postawy),
- język angielski (obejmuje zajęcia tematyczne w formie zabawy dostosowane do możliwości i wieku dzieci).
Przedszkole co roku przygotowuje dla  swoich podopiecznych także bogatą i różnorodną  ofertę spotkań
z kulturą oraz przyrodą
. W jej skład wchodzą:

*  comiesięczne wyjścia do MDK Mikołów w ramach Mikołowskich Spotkań Przedszkolaków,
* występy teatrzyków na terenie przedszkola( niemal każdego miesiąca),
* goszczenie magika lub iluzjonisty w przedszkolu,
* wyjazdy do teatru,
* wyjazdy do muzeum,
* coroczne wycieczki na zakończenie roku szkolnego,
* wyjścia  poszczególnych grup związane z tematyką zajęć w danym tygodniu(straż pożarna, dentysta, sklep, fryzjer, dworzec kolejowy, skrzyżowanie),
* spacery po najbliższej okolicy, do parku i w kierunku ogródków działkowych,
* goszczenie policjantów, górników, pielęgniarki,
* włączanie ssie do akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom",
* działania związanie z realizacja programu "Bezpieczny Świat Dziecka" (spotkania z Hektorem).

W przedszkolnym kalendarzu imprez znajdziemy także uroczystości  i spotkania wynikające z roku kalendarzowego oraz toku nauczania, a są nimi:

 • inauguracja roku szkolnego -  rodziców z panią dyrektor oraz wychowawczyniami poszczególnych grup,
 • konsultacje indywidualne i grupowe w poszczególnych grupach(około listopada, lutego i czerwca),
 • zajęcia otwarte dla rodziców poszczególnych grup,
 • pasowanie na starszaka,
 • Mikołajki,
 • spotkania jasełkowe z rodzicami,
 • spotkania wigilijne w poszczególnych grupach,
 • bal przebierańców,
 • goszczenie w przedszkolu babci i dziadka z okazji ich święta,
 • powitanie wiosny,
 • Dzień Matki lub Dzień Rodziny,
 • imprezy związane z obchodami Dnia Dziecka,
 • festyn kończący pobyt dzieci 6-letnich w przedszkolu.