• UWAGA RODZICE "SMERFÓW" I "BIEDRONEK"!!!

  Od nowego półrocza nastąpiła zmiana osoby prowadzącej katechezę w naszych grupach. W związku z tym uległy również zmianie dni i godziny zajęć religii:

  czwartek: "Biedronki" 10.30 - 11.00
  "Smerfy" 11.00 - 11.30

  piątek: "Biedronki" 8.00 - 8.30
  "Smerfy" 8.30 - 9.00

  Prosimy o uwzględnienie nowych godzin w punktualnym przyprowadzaniu dzieci do przedszkola.

 • Uwaga, uwaga!

  Rodzice, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020, proszeni są o pobranie u wychowawczyn grup Deklaracji Kontynuacji i jej zwrot do dnia 28.02.2019.

  Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacja z miejsca w dotychczasowym przedszkolu w roku 2019/2020.

 • NAUKOWY PLAC ZABAW DLA MIKOŁOWA !

  Link do głosowania:
  https://www.powietrzebezsmieci.pl/gminy/zaglosuj#dest

  Nasza Gmina bierze udział w projekcie „Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci" organizowanym przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Nagrodą w konkursie internetowym jest Naukowa Stacja Zabaw.

  Naukowa Stacja Zabaw, jeśli wygramy, zostanie wybudowana
  przy ul. Konstytucji 3 Maja - pomiędzy SP nr 1 i Krytą Pływalnią.

  Z jednego adresu e-mail można oddać 1 głos, raz dziennie.

  Zachęcamy do włączenia się w akcję i do oddawania głosów na naszą Gminę.

  Jak liczone są głosy?
  Każda lokalizacja ma równe szanse na wygraną!!!
  Głosy dla lokalizacji przelicza się dzieląc sumę oddanych głosów przez liczbę mieszkańców gminy, w której znajduje się ta lokalizacja.
  Liczy się procentowe zaangażowanie społeczności
  W ten sposób nawet najmniejsze gminy mogą zdobyć Naukową Stację Zabaw PGNiG.

  Link do głosowania:
  https://www.powietrzebezsmieci.pl/gminy/zaglosuj#dest

 • Znamy już oficjalne wyniki tegorocznej edycji konkursu charytatywnego "Ile waży św. Mikołaj?".

  Niestety w tym roku znaleźliśmy się tuż za 10 nagrodzonych...zajęliśmy 11 miejsce.

  Jednocześnie miło nam poinformować, że wygraliśmy nagrodę specjalną - nagrodę rzeczową za zorganizowanie zbiórki w najciekawszy sposób (dziękujemy tutaj za pomoc Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie za przyłączenie się do zbiórki).

  A oto klasyfikacja zbiórki w naszym przedszkolu:
  I miejsce - grupa BIEDRONKI 146,69 zl
  II miejsce - grupa KOTKI 106,93 zl
  III miejsce - grupa PSZCZÓŁKI 95,88 zl
  IV miejsce - grupa JAGÓDKI 82,84 zl

  Miejska Biblioteka Publiczna 79,15

  Łączna kwota naszej tegorocznej zbiórki to 511,49 zł.

  Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego szlachetnego dzieła pomocy innym.

   
   
   
   
 •                                      

 • Drodzy rodzice!

  Bardzo miło nam poinformować, że Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Mikołowie zajęło II miejsce w rankingu finałowym w konkursie charytatywnym organizowanym przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo „Ile waży św. Mikołaj – czyli sprawdzamy, ile prezentów przyniósł w tym roku św. Mikołaj”.

  W nagrodę otrzymaliśmy VOUCHER na produkty edukacyjne na kwotę 300 zł.

  Dziękujemy jeszcze raz za zaangażowanie w akcję.

 • Drodzy rodzice i przedszkolacy!!!

  Wzorem roku ubiegłego Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka z inicjatywy grupy "Biedronki" przystąpiło do charytatywnego konkursu dla grup dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół i burs szkolnych "Ile waży św. Mikołaj?".

  Organizatorem konkursu jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie, ul. Jezuicka 4/9, 20113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP: 712-01-67-025.
  Celem konkursu jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

  Polega on na zebraniu bilonu o jak największej wadze w przeliczeniu na jednego uczestnika konkursu ( w tym wypadku jedno dziecko naszego przedszkola).

  W zeszłym roku zajęliśmy II miejsce. W tym roku liczymy na więcej:)

  A wiec do dzieła...startujemy 29 października. Zbiórka w naszym przedszkolu trwa do 1 grudnia.

  Bilon (wyłącznie polski) można przynosić i wsypywać do specjalnych słoiczków w swoich grupach. Dla grupy, która zbierze największa ilość przewidziana jest słodka nagroda:)

 • Kochani,

  zakończyliśmy akcję charytatywną "Ile waży św. Mikołaj ?".
  Bardzo nam miło poinformować, że nasz św. Mikołaj ważył 1.523,8483516484 gram w przeliczeniu na jednego przedszkolaka...a dokładniej udało nam się zebrać kwotę 845, 55 zł. Suma ta została przekazana na rzecz Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie. Czekamy teraz na wyniki konkursu.

  A oto ranking naszych grup:

  Biedronki - 391,70 zł
  Smerfy - 249,54 zł
  Pszczółki - 130,19 zł
  Jagódki - 73,59 zł.

  Dziękujemy za uczestnictwo!!!

 • Miło nam poinformować, że nasze przedszkole, a konkretnie grupa BIEDRONKI, przyłączyło się do miedzynarodowego projektu edukacyjnego: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

   

  Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

   

  Cele szczegółowe:

  a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

  b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

  c) wprowadzenie dziecka w świat literatury

  d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

  e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

  f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

  g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

  h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

  i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci

  j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

  k) promocja przedszkola,

  l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

   

  Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.

   

  Regulamin projektu jest opublikowany na stronie internetowej Grupy

  MAC S.A.: www.mac.pl/malymis

   

                   

   

                           

 • Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie zawiadamia, że nabór dzieci do mikołowskich przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 26 marca 2018 r., będzie trwał do 6 kwietnia 2018 r. i będzie odbywał się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/.

 • Kochani rodzice - nasi dobroczyńcy

  Pragniemy z całego serca podziękować za zaufanie jakim obdarzyliście państwo naszą placówkę przekazując na nasze ręce 1% podatku w ubiegłym roku . Była to niemała kwota w wysokości ponad 9000 zł. Dzięki państwa hojności mamy zamiar zakupić tablice multimedialne do naszych sal lub podłogę interaktywną. Ta innowacyjna pomoc dydaktyczna pozwala, poprzez gry i zabawy, rozwijać u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji, a jednocześnie ćwiczyć pamięć i uczyć.

  Jeżeli w dalszym ciągu jesteście państwo zadowoleni z naszej pracy i troski jaką otaczamy Wasze dzieci, dbając o ich wykształcenie i ogólny rozwój, prosimy o pamięć o nas również w tym roku. Naszym głównym celem będzie zakup kolejnych pomocy multimedialnych do każdej z sal.

 • Ostrzeżenie WIOŚ - POZIOM II

  05.02.2019
  Szanowni Państwo,
   
  Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
  wydał ostrzeżenie o jakości powietrza - POZIOM II  
   
  Ostrzeżenie obowiązuje: od 05.02.2019 r. do 06.02.2019 r.
   
  W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych.
  Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego
  i krążenia oraz dzieci.
   
  Zaleca się podjęcie następujących środków operacyjnych:
  1. Rozszerzona akcja informacyjno-ostrzegawcza skierowana do ludności zwłaszcza do grup osób szczególnie narażonych,
  2. Zaleca się ograniczenie stosowania kominków,
  3. Zaleca się korzystanie z komunikacji zbiorczej zamiast indywidualnej.
 • Klauzula informacyjna

  25.05.2018

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka z siedzibą w Mikołowie,
  ul. L.Waryńskiego 28a, kod pocztowy 43-190, adres e-mail: dyrektor@p8.mikolow.eu, tel. 32 2260709 .

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z przyjmowaniem uczniów (wychowanków) oraz realizacją procesu edukacyjnego.

  Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Kamil Gałązka adres e-mail: ido@p8.mikolow.eu, tel. 32 331 48 08 .

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia nauki dziecka w przedszkolu lub do wycofania zgody na ich przetwarzanie.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych.

  Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

   

 • Bardzo miło nam poinformować, iż między przedszkolny konkurs plastyczny "Suknia Pani Jesieni" organizowany przez nasze przedszkole został rozstrzygnięty.

  Wśród nadesłanych prac jury w składzie wszystkich pracowników naszej placówki wyłoniło następujących zwycięzców (a trzeba przyznać, że wybór nie był łatwy ze względu na rozmaitość technik i wysoki poziom wykonania):

  grupa dzieci 3-4 letnich

  I miejsce - Kacper Wieczorek, lat 4 , Przedszkole nr 1
  II miejsce - Lena Moroń, lat 4, Przedszkole nr 13
  III miejsce - Anna Jezioro, lat 3, Przedszkole nr 1
  Anna Poręba, lat 4 ,Przedszkole nr1

  wyróżnienia: Maria Margowska, lat 3, Przedszkole nr 2
  Oliwia Strzelczyk, lat 4, Przedszkole nr 13

  grupa dzieci 5-6 letnich

  I miejsce - Oliwia Ucinyk, lat 5, Przedszkole nr 9
  II miejsce - Kornelia Malczewska, lat 6, Przedszkole nr 4
  III miejsce - Maja Wachel, lat 5, Przedszkole nr 4

  wyróżnienia: Paulina Adamkowicz, lat 5, Przedszkole nr 9
  Maja Cieszko, lat 5, Przedszkole nr 1
  Maciej Bieńko, lat 5, Przedszkole nr 1

  Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!

  Nauczycielom dziękujemy za pomoc i przygotowanie dzieci.

  Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy dotrą do wszystkich placówek w przyszłym tygodniu:)))

 • Przedszkole nr 3 im Kota w Butach w Mikołowie zaprasza na
  Międzyprzedszkolny konkurs na najlepszą
  Babkę Wielkanocną.

  Cele konkursu:
  - wzmacnianie więzi rodzinnych
  - podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi
  - integracja środowiska lokalnego : Restauracja Krywań, Restauracja Pik, Piątkowe Pyszności, Kawiarnia Inna Bajka
  Regulamin konkursu:
  1. Konkurs skierowany jest dla dzieci 3-6 letnich i ich opiekunów/ rodziców/ dziadków
  2. Na konkurs należy przygotować ciasto w postaci Babki Wielkanocnej .
  3. Rodzaj babki: mile widziane niekonwencjonalne formy np. z dodatkiem w środku: ser, kajmak, itp…
  4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 marca w Dworku Góralskim Krywań,
  o godzinie 17.00
  5. Karty zgłoszeniowe prosimy dostarczyć do 9 marca w Przedszkolu nr 3
  w Mikołowie

  6. Babki konkursowe prosimy dostarczyć 14 marca oraz 15 marca do godziny 12.00 do Przedszkola nr 3 im Kota w Butach w Mikołowie
  Ul. Konstytucji 3 Maja 40
  7. Oceny prac uczestników dokona jury konkursu powołane przez organizatora.
  Organizatorzy konkursu: Monika Kaczmarek, Tatiana Cofała, Beata Garbowska
  Jury:
  Szef kuchni restauracji PIK w Mikołowie
  Szef kuchni Dworku Góralskiego Krywań
  Piątkowe Pyszności – Sylwia Piątek
  Inna Bajka - Nikodem Cofała
  Komisja P-3
  8. Kryterium oceny:
  - pomysłowość
  - walory smakowe
  -estetyka wykonania
  - ogólne wrażenie
  9. Prace konkursowe zostaną wykorzystane do degustacji pokonkursowej.
  w dniu ogłoszenia wyników.
  Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 15 marca w Dworku Góralskim Krywań,
  o godzinie 17.00
  10. Przyznane zostaną miejsca I,II,III oraz wyróżnienia, pozostali uczestnicy biorący udział otrzymają dyplomy i drobny upominek. Nagrody główne oraz wyróżnienia zostaną ufundowane przez Dworek Góralski Krywań, Restauracja Hotelu Pik, Piątkowe Pyszności oraz Inna Bajka.
  11. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika warunków niniejszego regulaminu oraz potwierdzeniem przez nich zgody na publikacje wizerunku uczestnika w Gazecie Mikołowskie, stronie internetowej P-3 oraz FB.
  Przetwarzanie danych osobowych w celach z organizacją

  Karty zgłoszeniowe do odbioru u wychowawcy grup

 • DRODZY RODZICE!!!

  Przypominamy o punktualnym przyprowadzaniu dzieci do przedszkola do godziny 8.00.

  Wiąże się to z porannymi zajęciami dodatkowymi, z których korzystają Wasze dzieci oraz bezpiecznym i zgodnym z wymogami sanitarnymi wydawaniem posiłków.

  Za zrozumienie i współpracę BARDZO DZIĘKUJEMY.

 • Podajemy Państwu stronę z  informacjami dotyczącymi Reformy Systemu Edukacji.

  Zachęcamy do lektury:

   

  http://reformaedukacji.men.gov.pl