Rekrutacja

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zasady rekrutacji

Nabór dzieci do mikołowskich przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 10 lutego 2020 r. o godzinie 10.00, będzie trwał do 21 lutego 2020 r. do godziny 23.00 i będzie odbywał się drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszej strony. 

Pierwszego logowania do strony będzie można dokonać dopiero w dniu rozpoczęcia rekrutacji, czyli 10 lutego 2020 r. o godzinie 10.00. 

WYPEŁNIENIE WNIOSKU W SYSTEMIE NIE OZNACZA JEGO ZŁOŻENIA

Po wypełnieniu wniosku za pośrednictwem strony- https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/ należy:

  • zatwierdzić wniosek w systemie, 
  • wydrukować, 
  • podpisać przez oboje uprawnionych rodziców/opiekunów prawnych,
  • złożyć wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. 

Jeśli dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. 

Wystarczy, że rodzice/opiekunowie prawni złożą pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu. 

Termin na złożenie deklaracji kontynuacji: od 03.02.2020 r. do 07.02.2020 r.